Aušra Mlinkauskienė

@ Kauno technologijos universitetas

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto docentė; aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų daktarė; Architektūros, paveldosaugos studijų programų vadovė. Lietuvių ir užsienio studentams dėsto urbanistikos ir architektūros, kraštotvarkos, teritorijų planavimo ir kultūros paveldo dalykus. Dalyvauja mokslinėje, praktinėje ir studijų veikloje. Atlieka mokslo galimybių studijas, objektų praktinės panaudos, kultūrologinius kraštovaizdžio ir kultūros paveldo objektų tyrimus. Tyrimų rezultatus skelbia recenzuojamuose, tarptautiniu mastu pripažintuose mokslo žurnaluose, pristato tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: kraštovaizdžio vertybių apsauga, kultūrologiniai kraštovaizdžio tyrimai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, paveldo fizinės būklės ir kultūrinės vertės pokyčiai, urbanistika ir teritorijų planavimas, saugomų teritorijų kraštotvarka. 2013 m. jai suteiktas paveldosaugos eksperto atestatas. Kita veikla: mokslinių straipsnių ir baigiamųjų darbų recenzavimas, mokslinių konferencijų organizavimas, narystė mokslinio žurnalo kolegijoje, dalyvavimas tarptautiniuose mokslo bei studijų renginiuose užsienyje.