Viltė Migonytė-Petrulienė

@ Kaunas 2022

Dr. Viltė Migonytė-Petrulienė – architektūros istorikė, projekto „Kaunas 2022 – Europos kultūros sostinė“ regioninių partnerysčių ir programos „Modernizmas ateičiai“ kuratorė. 2016 m. apgynė daktaro disertaciją tema: „Lietuvos tarpukario (1918–1940) kurortų architektūra modernėjančios visuomenės kontekste.“ Taip pat yra publikavusių įvairių straipsnių, konferencijos pranešimų Lietuvos kurortinės architektūros paveldo ir istorijos temomis. Šiuo metu dėsto Kūrybinių industrijų programoje Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Ankščiau dirbo kuratore Kauno fotografijos galerijoje ir VDU galerijoje „101“, taip pat buvo VDU Menų centro vadove. Šiuo metu kuruoja įvairius vietos ir europinius projektus, susijusius su upėmis ir kultūriniu turizmu (STAR Cities Interreg Europe project).